Etablering nær ved 48.169885, 17.154936

Åben kort
Lokal tid:
23:04:39

Bratislava

Bratislava
localityLæs mere

Hotel Tourist *

Ondavská 5, Ružinov
lodgingLæs mere

Holiday Inn Bratislava

Bajkalská 748/25A, Bratislava
lodgingLæs mere

Aston Business hotel

Bajkalská 715/22, Bratislava
lodgingLæs mere

Patio Hostel

Špitálska 2196/35, Bratislava
lodgingLæs mere

Marrol's Boutique Hotel

Tobrucká 6953/4, Bratislava
lodgingLæs mere

Vienna House Easy Chopin Bratislava

Galvaniho 16880/28, Bratislava
lodgingLæs mere

HOTEL BRATISLAVA ****

Seberíniho 1765/9, Bratislava
lodgingLæs mere

Hotel Nivy

Liščie nivy 442/3, Bratislava
lodgingLæs mere

Hotel Michalska Brana

Baštová 347/4
lodgingLæs mere

Hotel Matyšák ***

Pražská 3745/15, Staré Mesto
lodgingLæs mere

Hotel Danubia Gate

Dunajská 2314/26, Bratislava
lodgingLæs mere

ŠD Mladá garda

Račianska 3544/103, Nové Mesto
point_of_interestLæs mere

Hotel Set ****

Kalinčiakova 12085/29A, Nové Mesto
lodgingLæs mere

DoubleTree by Hilton Hotel Bratislava

Trnavská cesta 27/A, Bratislava
lodgingLæs mere

Hotel Prim

Stará Vajnorská 3022/37, Nové Mesto
lodgingLæs mere

BNC Hotel

Turbínová 3528/1, Nové Mesto
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Slovakiet

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning