UPC Broadband Slovakia Ltd. in Bratislavský kraj

Local time:
02:53:33
Closed

🕗 Opening hours

SundayClosed
Monday-
Tuesday-
Wednesday-
Thursday-
Friday-
SaturdayClosed
3703/36, Ševčenkova, 851 01, Bratislava V, Bratislavský kraj, SK Slovakiet
Contacts phone: +421 2/594 222 22
Website: www.upc.sk
Latitude: 48.118784, Longitude: 17.09964
Larger Map & Directions

Comments 5

 • Michal Holan

  Michal Holan

  ::

  Vcelku rýchle ma vybavili. Pri okienku 7 sedela mladá slečna, ale naozaj s veľkými odbornými skúsenosťami! Zodpovedala mi všetky moje otázky, aj technickej povahy a to ešte aj s úsmevom. V celku mám dobrý dojem z dnešnej návštevy UPC. občas tu býva problém s parkovaním.

 • Peter Kotula

  Peter Kotula

  ::

  UPC ponuka velmi kvalitne internetove pripojenie ktore je stabilne a ryyyychle.Ostatne sluzby su tiez celkom slusne- ponuka televiznych programov je dostacujuca a cena porovnatelna s konkurenciou.Opat musim chvalit stabilitu a kvalitu. Jedine velke manko pre zakaznikov UPC je nepochopitelne jedno jedine zakaznicke centrum pre celu Bratislavu!To je skoro vzdy beznadejne preplnene a nasiakle zlou, nervoznou naladou cakajucich zakaznikov.Taktiez skoro nemozne zaparkovat-len 3 zakaznicke boxy?!

 • Miroslav Sluk

  Miroslav Sluk

  ::

  Neskutočné...Neustále výpadky internetu každých par minút! Na niektoré zariadenia sa vôbec nedá pripojiť. (telefóny, tablet, TV,) ....UPC....ROZHODNE NEODPORÚČAM!..A archív v TV ak si spomínam nefungoval bez problémov za posledné 3 mesiace ani raz. Skvelé ;)

 • Jan Dobsovic

  Jan Dobsovic

  ::

  Bol som s nimi veľmi nespokojný, časté výpadky a ešte aj zmena ceny uprostred viazanosti, síce zákonne to bolo v poriadku, ale asi si každý môže domyslieť, prečo to spravili cez leto a tak som odpísal že nesúhlasím a odišiel som.

 • Lucia Pilkova

  Lucia Pilkova

  ::

  Najhorsia spolocnost v republike. Urovnou sluzieb tvrdo konkuruju statnej sprave. Internet neustale vypadava, musime restartovat router, co ale zase sposobi vypadok TV archivu na niekolko dni. Archiv si taktiez robi co chce, absolutne sa neda spolahnut nato ze bude fungovat. Zapojenie internetu im trvalo viac ako 2 tyzdne, ktore sme ale samozrejme zaplatili. Na zakaznicky servis je uplne zbytocne volat, nemaju absolutne ziadny zaujem pomoct. Kazdemu, kto ma moznost sa tejto spolocnosti vyhnut to velmi odporucam. Ani ked velmi zalovim v pamati, nenajdem jeden pozitivny aspekt na ich sluzbach.

Nearest Point of interest:

Internet | DostupnyInternet.sk

Internet | DostupnyInternet.sk

Ševčenkova 36, Bratislava
point_of_interestRead More
Ázijské bistro Moon - Asian restaurant

Ázijské bistro Moon - Asian restaurant

Ševčenkova 3703/36, Petržalka
restaurantRead More

SHELL Slovakia, s.r.o.

Panónska cesta 3433, Petržalka
point_of_interestRead More
Preklady Interlang

Preklady Interlang

Švabinského 3435/13, Petržalka
point_of_interestRead More
Official translations Interlang

Official translations Interlang

Švabinského 3435/13, Petržalka
point_of_interestRead More

Trans Team Logistic s.r.o.

Švabinského 3435/13, Petržalka
point_of_interestRead More

📑 All categories in Slovakia

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4